İhtiyaçlarımızı tercihlerimizle karıştırmadan doğru bir şekilde ifade edebilmek, kişisel dengemizi kurabilmenin ve hayatı doğru yorumlamanın temel adımlarından biridir.

İbrahim Zeyd Gerçik

Online terapi yöntemi teknolojinin hayatımıza girmesi ile oldukça yaygınlaştı. Ruh sağlığı alanında avantajları ve dezavantajları uzunca bir süredir tartışılsa da meslektaşlarımız tarafından oldukça etkili şekilde kullanıldığına şahit oluyoruz. Online terapinin danışanlar üzerindeki etkisi ile ilgili yapılan araştırmalar da psikolojik destek alan danışanların süreçten oldukça memnun olduğunu gösteriyor.